Τιμή προσφοράς για αυτό το τμήμα: 190 €

Κωδικός       Διάρκεια         Ώρες                Έναρξη             Διαθέσιμες θέσεις

Επιλογή

90082 105 105 22/01/2021 2

Τιμή προσφοράς για αυτό το τμήμα: 190 €

Κωδικός       Διάρκεια         Ώρες                Έναρξη             Διαθέσιμες θέσεις

Επιλογή

80080 105 105 05/02/2021 20