Τιμή προσφοράς για αυτό το τμήμα: 190 €

Κωδικός       Διάρκεια         Ώρες                Έναρξη             Διαθέσιμες θέσεις

Επιλογή

90116 105 105 15/03/2024 5

Τιμή προσφοράς για αυτό το τμήμα: 190 €

Κωδικός       Διάρκεια         Ώρες                Έναρξη             Διαθέσιμες θέσεις

Επιλογή

80112 105 105 22/03/2024 17