Εξετάσεις πιστοποίησης:


Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις  Πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», τις οποίες κατόπιν αναθέσεως του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οργανώνει και διεξάγει  το  ΚΕ.ΜΕ.Α.σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.;    Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις  Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εργασθεί ή εργάζονται ως μισθωτό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ή ως προσωπικό σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν και όσοι κατέχουν Βεβαίωση  Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης που έχουν χορηγηθεί από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών, για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Σχετικά με την άδεια εργασίας:

Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

Εξαίρεση, και μόνο μέχρι τις 07 Οκτώβρη 2013, υπάρχει για όσους σήμερα κατέχουν σε ισχύ Άδεια Εργασίας, τύπου Α΄, και επιθυμούν να την ανανεώσουν. Μετά την ημερομηνία αυτή η κατοχή  τίτλου Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ανανέωση της Άδειας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

Διαβάστε το θεσμικό πλαίσιο ΕΔΩ...